شهادت پیامبر، فروخفته در غبار غرض

این کتاب بارها مورد بازبینی قرار گرفته و نسخه حاضر بر اساس آخرین بازبینی ایشان است.

ایشان در چندین جلسه موضوع شهادت یا رحلت طبیعی نبی مکرم اسلام را در هشت فصل به روشی کلاسیک مورد بررسی قرار داده‌اند و معلوم شد که هر چند ایشان به شهادت رسیده‌اند، اما توطئه زن خیبریه باعث آن نبوده است، بلکه ماجرا مطلب دیگری است.

(جهت استفاده از قابلیت جست و جو، روی کلید  کلیک کنید)

 

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه