حدیث 7390

(7390 و 7400) البصائر (ص 319)، الکافی (ح 713): حَدَّثَنا یَعْقوبُ بْنُ یَزیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْماعیلَ بْنِ بَزیعٍ قالَ: «سَمِعْتُ أباالْحَسَنِ علیه‌السلام یَقولُ: «الْأئِمَّةُ، عُلَماءُ صادِقونَ مُفَهَّمونَ مُحَدَّثونَ.»»

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه یک است.
محمد بن حسن الصفار این حدیث را از یعقوب بن یزید از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
ثقةالاسلام الکلینی نیز شبیه این حدیث را از احمد بن محمد العاصمی و محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسن الصفار به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: صحیح.

محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت کرد: «شنیدم ابوالحسن (امام رضا) علیه‌السلام می‌فرمودند: «ائمه، عالمان راست‌گویان تفهیم شده محدَّث هستند.»»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه