حدیث 3-1000

(1000-3 و 7290) الکافی (ح 7202): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ عَنْ صَفْوانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ جَمیعاً عَنْ مُعاویَةَ بْنِ عَمّارٍ قالَ: «قالَ أبوعَبْدِاللهِ علیه‌السلام: «… الْفُسوقُ، الْکَذِبُ وَ السِّبابُ …» …

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه یک است.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه دو است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از ابن ابی‌عمیر از معاویه بن عمار
2. از محمد بن اسماعیل البندقی از فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی از معاویه بن عمار
3. از محمد بن اسماعیل البندقی از فضل بن شاذان از ابن ابی‌عمیر از معاویه بن عمار
که همه از ثقات درجه یک هستند.
علامه مجلسی: حسن کالصحیح.

معاویه عمار روایت کرد: «ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام فرمودند: «… فسوق، دروغ و دشنام دادن است …» …

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه