الحدیث 28 / 2

2/28- و رواه الشیخ المفید فی الغیبة: بإسناده عن برید بن معاویة العجلی عن أبی‌جعفر علیه‌السلام.»[1]
—————————————-
[1]. کتابی از شیخ مفید به نام غیبت یافت نشد. در الاختصاص شیخ مفید: 142 چنین آمده است:« بر مصائبتان صبر کنید و بر دینتان یک‌دیگر را به صبر وادارید و به جهت امامتان مرابطه نمایید.» (مترجم)

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، غیر معتبر است.
علامه بحرانی در این‌جا آورده‌اند که حدیث شماره 27 را شیخ مفید در الغیبة از برید بن معاویه روایت کرده است که گفتیم چنین چیزی قاعدتاً درست نیست، چرا که اولاً کسی برای شیخ مفید کتابی با این نام ثبت نکره است.ثانیاً در سایر آثار ایشان چنین حدیثی وجود ندارد. ثالثاً کسی از محدثین بزرگ ما نیز چنین حدیثی از آثار شیخ مفید روایت نکرده است، لذا بعید نیست، علامه بحرانی این عبارت را از کتاب تأویل الآیات سید شرف‌الدین، علی الحسینی الاسترآبادی (ص 133) گرفته باشد. در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست.
البته می‌توان ادعا کرد که شاید نسخه منحصر فردی در اختیار سید شرف‌الدین یا علامه بحرانی بوده که نَه تنها دلیلی بر این ادعا نداریم که بسیار هم بعید، بلکه تا حدودی غیر ممکن به نظر می‌رسد که نسخه‌ای معتبر از زمان شیخ مفید در قرن چهارم تا زمان مرحوم سید شرف‌الدین در قرن دهم در اختیار هیچ کدام از محدثان بزرگوار ما نبوده و از جمله آثار ایشان هم ذکر نشده باشد و از قرن دهم به بعد سرو کله‌اش پیدا شده باشد.
این نکته را عرض کنم که جناب شیخ در کتاب الإختصاص (ص 142)، روایتی مرسلی دارند که نام هیچ راوی را نیاورده‌اند و حتی نام امامی که این عبارات را از او نقل می‌کنند، نیز بیان نکرده‌اند. ایشان در بخشی از این روایت آورده‌اند: «اصْبِروا عَلَی مَصائِبِکُمْ وَ صابِروا عَلَی دینِکُمْ وَ رابِطوا لِإمامِکم‌«، یعنی تحمل کنید بر مصیبت‌هایتان و صبر پیشه کنید بر دینتان و ارتباط بر قرار کنید با امامتان» که عبارت آخر، با عبارت آخر مورد نظر ما یکی است.

همان است که در حدیث قبل (27/1) عرض شد.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه