سوره بقره – آیه ۷۴

ثُمَّ قَسَتْ قُلوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهیَ کالْحِجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً وَ إنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأنْهارُ وَ إنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ وَ ما اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلونَ (۷۴)

سپس سخت گردید قلب‌های شما از بعد آن، پس آن مانند سنگ است یا شدیدتر (از) سنگ‌دل، در حالی که به یقین از سنگ‌ها است که می‌جوشد از آن نهرها و به یقین از آن است که می‌شکافد، پس خارج می‌شود از آن آب و به یقین از آن است که فرو می‌ریزد از ترس الله و نیست الله غافل از آن‌چه عمل می‌کنید. (۷۴)

از پس این، دلهایتان سخت شد که چون سنگ بود یا سختتر، که بعضی سنگها جویها از آن بشکافد و بعضی از آنها دو پاره شود و آب از آن درآید و بعضی سنگها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه میکنید، غافل نیست (۷۴)

سپس دلهای شما بعد از این [واقعه‏] سخت گردید، همانند سنگ، یا سخت‏تر از آن، چرا که از برخی سنگها، جویهایی بیرون می‏زند، و پاره‏ای از آنها می‏شکافد و آب از آن خارج می‏شود، و برخی از آنها از بیم خدا فرو می‏ریزد، و خدا از آنچه می‏کنید غافل نیست. (۷۴)

سپس دل‏های شما پس از آن (معجزات) سخت گردید و مانند سنگ‏پاره‏ها یا سخت‏تر شد، زیرا پاره‏ای از سنگ‏ها هست که از آنها نهرها می‏جوشد (مانند سنگ موسی و سنگ‏های چشمه‏ها) و پاره‏ای از آنها می‏شکافد و آب از آن می‏تراود و پاره‏ای از آنها از ترس (تکوینی) خدا (از کوه‏ها) فرو می‏ریزد (تأثر موجودات از اراده خدا ترس تکوینی و اطاعت آنهاست، و غرض آنکه سنگ‏ها متأثر می‏شوند اما از دل‏های ایشان حالت تسلیم دیده نمی‏شود) و خدا از آنچه انجام می‏دهید غافل نیست. (۷۴)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه