سوره فاتحة الکتاب – آیه 2

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)

(مطلق) ستایش برای الله، پروردگار جهان‌ها (است).

ستایش خدا را که پروردگار همگان است

ستایش خدا را که پروردگار جهانیان،

سپاس و ستایش از آن خداست که مدبیر و ولیی امر و پرورش دهنده جهان‏هاست (جهان فرشتگان، آدمیان، پریان، حیوان‏ها و جمادات).

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه