سوره فاتحة الکتاب – آیه ۱

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱)

به نام اللهِ بسیار بخشندهِ همیشه بخشاینده.

بنام خدای رحمان رحیم

به نام خداوند رحمتگر مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه