سوره مائده – آیه 62

وَ تَری کَثیراً مِنْهُمْ یُسارِعونَ فی الْإثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانوا یَعْمَلونَ (62)

و می‌بینی بسیاری از آن‌ها را، سرعت می‌جویند در گناه و دشمنی و خوردنشان حرام را. قطعاً بد است آن‌چه عمل می‌کردند. (62)

بسیار از آنها را بینی که بگناهکاری و ستمکاری و حرام خوردنشان، میشتابند. چه بد است اعمالی که میکنند. (62)

و بسیاری از آنان را می‏بینی که در گناه و تعدی و حرامخواری خود شتاب می‏کنند. واقعا چه اعمال بدی انجام می‏دادند. (62)

و بسیاری از آنها را می‏بینی که در انجام گناه و تجاوز (به حقوق دیگران) و خوردن حرام می‏شتابند. بسیار زشت است آنچه همواره می‏کنند. (62)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه