سوره آل عمران – آیه ۲۱

إنَّ الَّذینَ یَکْفُرونَ بِآیاتِ اللّهِ وَ یَقْتُلونَ النَّبیّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلونَ الَّذینَ یَأْمُرونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألیمٍ (۲۱)

به یقین کسانی که کفر می‌ورزند به نشانه‌های الله و به قتل می‌رسانند پیامبران را به ناحق و به قتل می‌رسانند کسانی را که امر می‌کنند به قسط از مردم، پس بشارت بده ایشان را به عذابی بسیار دردناک. (۲۱)

کسانیکه آیه‏های خدا را انکار کنند و پیمبران را بنا حق بکشند و مردمی را که بانصاف فرمان میدهند بکشند از عذابی الم انگیز خبرشان ده (۲۱)

کسانی که به آیات خدا کفر می‏ورزند، و پیامبران را بناحق می‏کشند، و دادگستران را به قتل می‏رسانند، آنان را از عذابی دردناک خبر ده. (۲۱)

همانا کسانی که به آیات خدا کفر می‏ورزند و پیامبران را به ناحق می‏کشند و از مردم کسانی را که امر به قسط و عدل می‏کنند به قتل می‏رسانند، آنها را به عذابی دردناک بشارت ده. (۲۱)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه