سوره مائده – آیه 92

وَ أطیعوا اللّهَ وَ أطیعوا الرَّسولَ وَ احْذَروا فَإنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَموا أنَّما عَلی رَسولِنا الْبَلاغُ الْمُبینُ (92)

و اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید رسول (الله) را و بر حذر باشید، پس اگر روی گرداندید، پس بدانید که نیست بر رسول ما (مگر) ابلاغ آشکار. (92)

خدا را فرمان برید و پیمبر را فرمان برید و [از نافر- مانی‏] حذر کنید، اگر پشت کردید، بدانید که پیمبر ما، فقط عهده‏دار بلاغ روشن است. (92)

و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان‏] بر حذر باشید، پس اگر روی گرداندید، بدانید که بر عهده پیامبر ما، فقط رساندن [پیام‏] آشکار است. (92)

و خدا را اطاعت کنید و فرستاده او را فرمان برید و (از مخالفتشان) بر حذر باشید. پس اگر روی گردانید، بدانید که بر عهده فرستاده ما تنها رساندن آشکار (پیام) است (نه اجرای آن که از شئون امامت، و نه کیفر دادن که در اراده خداست). (92)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه