سوره مائده – آیه 108

ذلِکَ أدْنی أنْ یَأْتوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أوْ یَخافوا أنْ تُرَدَّ أیْمانٌ بَعْدَ أیْمانِهِمْ وَ اتَّقوا اللّهَ وَ اسْمَعوا وَ اللّهُ لا یَهْدی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ (108)

آن نزدیک‌تر است که بیاورند به شهادت بر صورت (درست) آن یا پروا داشته باشند که مردود شود سوگند بعد سوگندهایشان و تقوا پیشه کنید الله را و بشنوید و الله هدایت نمی‌کند قوم فاسقان را. (108)

این روش، بدان نزدیکتر است که گواهی را بصورت [حقیقی‏] خود بیارند و یا بترسند که پس از قسم خوردنشان قسمهایی مردود شود. از خدا بترسید و بشنوید که خدا گروه فاسقان را هدایت نمیکند. (108)

این [روش‏] برای اینکه شهادت را به صورت درست ادا کنند، یا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان، سوگندهایی [به وارثان میت‏] برگردانده شود، [به صواب‏] نزدیکتر است. و از خدا پروا دارید، و [این پندها را] بشنوید، و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی‏کند. (108)

این (روش که به محض شک، شاهدان را قسم دهید و در فرض کذب او مدعی قسم بخورد) نزدیکتر است به اینکه شهادت را به روش درست انجام دهند و یا بترسند از آنکه سوگندهای دیگری پس از سوگندهایشان (به مدعیان) بازگردانده شود (و آنها رسوا شوند) و از خدا پروا کنید و (فرامین او را) بشنوید، و خداوند مردمان نافرمان را هدایت نمی‏کند. (108)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه