سوره مائده – آیه 42

سَمّاعونَ لِلْکَذِبِ أکّالونَ لِلسُّحْتِ فَإنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرّوکَ شَیْئاً وَ إنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ (42)

گوش فرا دهندگانند برای کذب، خورندگانند برای حرام، پس اگر آمدند تو را، پس حکم کن بین ایشان، یا اعراض کن از آن‌ها و اگر اعراض کردی از آن‌ها، پس ضرر نمی‌رسانند تو را و اگر حکم کردی، پس حکم کن بینشان به قسط، به یقین الله دوست می‌دارد قسط‌کنندگان را. (42)

گوشگیران دروغند و خورندگان حرام، اگر پیش تو آمدند میانشان حکم کن، یا از آنها روی بگردان، اگر روی از ایشان بگردانی، ترا زیانی نتوانند زد، اگر حکم کردی، میانشان بانصاف حکم کن، که خدا انصاف کاران را دوست دارد (42)

پذیرا و شنوای دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می‏خورند. پس اگر نزد تو آمدند، [یا] میان آنان داوری کن، یا از ایشان روی برتاب. و اگر از آنان روی برتابی هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید. و اگر داوری می‏کنی، پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می‏دارد. (42)

آنها سخت شنونده و پذیرنده دروغ و خورنده حرامند (مردمشان از علمای خود دروغ می‏پذیرند و علمائشان از مردم رشوه می‏گیرند) پس اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها داوری کن یا از آنان روی برتاب، و اگر روی برتافتی هرگز هیچ زیانی به تو نمی‏رسانند، و اگر داوری کردی میانشان به عدل و داد داوری کن، زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. (42)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه