سوره بقره – آیه ۲۶۸

الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ (۲۶۸)

شیطان وعده می‌دهد شما را (به) فقر و امر می‌کند شما را به زشتی در حالی که الله وعده می‌دهد شما را (به) آمرزشی از خودش و فضلی و الله واسع (الاحاطه) همیشه عالم است. (۲۶۸)

شیطان بشما وعده تنگدستی میدهد و ببدکاری وادارتان میکند و خدا از جانب خویش آمرزش و فزونی بشما وعده میدهد که خدا گشادگی بخش و داناست. (۲۶۸)

شیطان شما را از تهیدستی بیم می‏دهد و شما را به زشتی وامی‏دارد و [لی‏] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‏دهد، و خداوند گشایشگر داناست. (۲۶۸)

شیطان شما را (به هنگام هر انفاقی) وعده فقر می‏دهد و شما را به کار زشت (بخل و غیره) امر می‏کند، و خداوند شما را وعده آمرزش از جانب خود و فضل و فزونی می‏دهد، و خدا صاحب سعه (وجودی، توانی و رحمتی) و دانا (به همه چیز) است. (۲۶۸)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه