سوره آل عمران – آیه 175 تا 177

إنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أوْلیاءَهُ فَلا تَخافوهُمْ وَ خافونِ إنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ (175)

وَ لا یَحْزُنْکَ الَّذینَ یُسارِعونَ فی الْکُفْرِ إنَّهُمْ لَنْ یَضُرّوا اللّهَ شَیْئاً یُریدُ اللّهُ ألاَّ یَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فی الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (176)

إنَّ الَّذینَ اشْتَرَوُا الْکُفْرَ بِالْإیْمانِ لَنْ یَضُرّوا اللّهَ شَیْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ ألیمٌ (177)

این است و جز این نیست که آن شیطان است که پروا می‌دهد دوستانش را، پس پروا نکنید از آن‌ها و پروا کنید مرا اگر بودید مؤمنان. (175) و محزون نسازد تو را کسانی که سرعت می‌جویند در کفر. به یقین آن‌ها ضرر نمی‌رسانند الله را چیزی. می‌خواهد الله که قرار ندهد برای آن‌ها بهره‌ای در آخرت و برای آن‌ها عذابی بسیار بزرگ است. (176) به یقین کسانی که معامله کنند کفر را به ایمان، هر گز ضرر نمی‌رسانند الله را چیزی و برای آن‌ها عذاب بسیار دردناکی است. (177)

این شیطان است که یاران خویش را همی ترساند، اگر براستی مؤمنید، از آنها نترسید و از من بترسید (175) کسانی که بکفر میشتابند، ترا محزون نکنند، که آنها هرگز بخدا زیانی نمیرسانند. خدا خواهد در آخرت برای آنها بهره‏ای مقرر ندارد و عذابی بزرگ دارند.(176) کسانی که کفر را بایمان خریده‏اند، هرگز بخدا زیانی نمیرسانند و عذابی الم انگیز دارند. (177)

در واقع، این شیطان است که دوستانش را می‏ترساند پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید. (175) و کسانی که در کفر می‏کوشند، تو را اندوهگین نسازند که آنان هرگز به خدا هیچ زیانی نمی‏رسانند. خداوند می‏خواهد در آخرت برای آنان بهره‏ای قرار ندهد، و برای ایشان عذابی بزرگ است. (176) در حقیقت، کسانی که کفر را به [بهای‏] ایمان خریدند، هرگز به خداوند هیچ زیانی نخواهند رسانید، و برای آنان عذابی دردناک است. (177)

جز این نیست که آن (کس که از دشمن می‏ترساند) شیطان است که دوستان خود را (با شایعات) می‏ترساند، پس از آنها مترسید و از من بترسید اگر مؤمنید.

و مبادا کسانی که در راه کفر می‏شتابند تو را اندوهگین سازند، آنها هرگز به خداوند هیچ زیانی نمی‏رسانند، خدا می‏خواهد برای آنها (به خاطر طغیانشان) هیچ نصیبی در آخرت ننهد، و برای آنان عذابی بزرگ است.

همانا کسانی که کفر را به بهای دادن ایمان خریدند هرگز به خدا هیچ ضرری نمی‏زنند، و آنان را عذابی دردناک است.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه