سوره نساء – آیه 12

وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أزْواجُکُمْ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصیَّةٍ یوصینَ بِها أوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصیَّةٍ توصونَ بِها أوْ دَیْنٍ وَ إنْ کانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلالَةً أوِ امْرَأةٌ وَ لَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإنْ کانوا أکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصیَّةٍ یوصی بِها أوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضارٍّ وَصیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَلیمٌ (12)

و برای شما است نصف آن‌چه ترک کرده زنانتان، اگر نباشد برای آن‌ها فرزندی، پس اگر باشد برای آن‌ها فرزندی، پس برای شما است یک‌چهارم از آن‌چه ترک کرده‌اند (البته) از بعد وصیتی که وصیت کرده‌اند به آن یا دِینی و برای آن (زن)ها است یک‌چهارم آن‌چه ترک کرده‌اید، اگر نباشد برا شما فرزندی، پس اگر باشد برای شما فرزندی، پس برای آن‌ها است یک‌هشتم از آن‌چه ترک کرده‌اید از بعد وصیتی که وصیت می‌کنید به آن یا دِین و اگر مردی (که) ارث می‌برند، کلاله باشد یا زن (کلاله باشد) و برای او برادر یا خواهری (باشد) پس برای هر یک از آن دو یک‌ششم است. پس اگر بودند بیش‌تر از آن، پس آن ها شریکان هستند در یک‌سوم آن از بعد وصیتی (که) وصیت می‌کند به آن یا دِینی غیر ضرر رساننده، توصیه‌ای است از (جانب) الله و الله همیشه عالم بسیار بردبار است. (12)

نصف آنچه زنانتان وانهاده‏اند، اگر فرزندی ندارند، از آن شماست و اگر فرزندی دارند چهار یک آنچه واگذاشته‏اند از آن شماست، پس از [انجام‏] وصیتی که میکنند یا [پرداخت‏] وامی که دارند. و چهار یک آنچه شما وا میگذارید، اگر فرزندی ندارید، بهره زنان است و اگر فرزندی دارید هشت یک آنچه وامیگذارید از آنهاست، پس از [انجام‏] وصیتی که میکنید یا [پرداخت‏] وامی که دارید. اگر مردی یا زنی، از بالا و زیر وارثی ندارد، و برادری یا خواهری دارد، شش یک، از آن هر یک از آنهاست و اگر بیش از این باشند همه در سه یک شریکند، پس از [انجام‏] وصیتی که بی‏زیان رسانیدن میکند یا [پرداخت‏] وامی که دارد. سفارش خداست و خدا دانا است و بردبار (12)

و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما [شوهران‏] است اگر آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم ما ترک آنان از آن شماست، [البته‏] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‏اند یا دینی [که باید استثنا شود]، و یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود، [البته‏] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‏اید یا دینی [که باید استثنا شود]، و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‏برند کلاله [بی‏فرزند و بی‏پدر و مادر] باشد و برای او برادر یا خواهری باشد، پس برای هر یک از آن دو، یک ششم [ما ترک‏] است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم [ما ترک‏] مشارکت دارند، [البته‏] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که [باید استثنا شود، به شرط آنکه از این طریق‏] زیانی [به ورثه‏] نرساند. این است سفارش خدا، و خداست که دانای بردبار است. (12)

و برای شما نصف ما ترک زنانتان است اگر برای آنها فرزندی (از شما یا از شوی دیگر) نباشد، و اگر آنها را فرزندی باشد یک چهارم ما ترک آنها از آن شماست پس از (بیرون کردن) وصیتی که آنها می‏کنند یا دینی (که بر گردن آنهاست)، و برای آنها (زنانتان) یک چهارم ما ترک شماست اگر شما را (از او یا غیر او) فرزندی نباشد، و اگر شما را فرزندی باشد برای آنها یک هشتم از ما ترک شماست پس از (بیرون کردن) وصیتی که می‏کنید یا دینی (که بر عهده دارید). و اگر مردی یا زنی که از او ارث برده می‏شود پدر و مادر و اولاد نداشته باشد و او را یک برادر (مادری) یا یک خواهر (مادری) باشد برای هر یک از آن دو یک ششم ما ترک است (و بقیه نیز اگر اجدادی نداشته باشد به آنها بر می‏گردد) و اگر بیش از یک نفر باشند (برادر یا خواهر یا هر دو) آنها در یک سوم مال (به تساوی) شریک‏اند پس از (بیرون کردن) وصیتی که بدان توصیه می‏شود یا دینی (که بر عهده اوست) در صورتی که (در این وصیت و دین) قصد زیانی به ورثه نباشد، سفارشی است از جانب خداوند، و خداوند دانا و بردبار است. (12)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه