سوره مائده – آیه115

قالَ اللّهُ إنّی مُنَزِّلُها عَلَیْکُمْ فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإنّی أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أحَداً مِنَ الْعالَمینَ (115)

گفت الله: «به یقین من فرو فرستننده‌ام آن را بر شما، پس کسی که کفر می‌ورزد بعد، از شما، پس به یقین من عذاب می‌کنم او را عذابی که عذاب نکرده باشم (مانند) آن را احدی از جهانیان.» (115)

خدا گفت: من خوان را بشما نازل میکنم و پس از آن هر کس از شما کافر شود عذابش میکنم، عذابی که بهیچ یک از جهانیان نکنم. (115)

خدا فرمود: «من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد، و [لی‏] هر کس از شما پس از آن انکار ورزد، وی را [چنان‏] عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را [آن چنان‏] عذاب نکرده باشم.» (115)

خدا گفت: همانا من آن را بر شما نازل خواهم نمود، پس اگر کسی پس از آن کافر گردد من او را بی‏تردید عذابی خواهم کرد که احدی از جهانیان را آن چنان عذاب نکنم. (115)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه