الحدیث 88 / 8

88/8- أبوعلی الطبرسی، فی مجمع البیان: قیل: «إن الأمة المعدودة هم أصحاب المهدی فی آخر الزمان ثلاث ماءة و بضعة عشر رجلا کعدة أهل بدر، یجتمعون فی ساعة واحدة کما یجتمع قزع الخریف.» قال: و هو المروی عن أبی‌جعفر و أبی‌عبدالله علیه‌السلام.[1]
——————————
[1]. تفسیر مجمع البیان 5: 246.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
این مطلب در مجمع البیان (ج 5، ص 218) آمده است و اگر در متن نگاه کنیم، می‌بینیم که ایشان با قیل مطلب خود را شروع کرده‌اند که قاعدتاً برگرفته از احادیثی است که مواردی از آن را پیش از این روایت کردیم.

این مطلب مرحوم ابوعلی الطبرسی، قاعدتا برگرفته از روایات است و ایشان به مقتضای متن، به این صورت بیان فرموده‌اند.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه