الحدیث 3 / 3

3/3- و عنه، بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاری، عن رسول الله صلی الله علیه و اله سلم فی حدیث یذکر فیه الأئمة الاثنی عشر و فیهم القائم علیه‌السلام، قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: «طوبی للصابرین فی غیبته! طوبی للمتقین علی محجتهم! أولئک من وصفهم الله فی کتابه فقال: الَّذینَ یُؤْمِنونَ بِالْغَیْبِ ثم قال: أولئِکَ حِزْبُ اللهِ، ألا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحونَ[1][2]
——————————
[1]. مجادله (58): 23.
[2]. در کتاب‌های موجود شیخ صدوق یافت نشد. کفایة الأثر: 60.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
ظاهراً علامه بحرانی این حدیث را از شیخ صدوق دانسته‌اند که در کتب ایشان که در حال حاضر در اختیار ما است و هم‌چنین در اختیار محدثین پیش از ما بوده، موجود نیست، اما به همین شکل در کتاب کفایة الأثرِ علی بن محمد الخزاز موجود است و با توجه به احادیث قبل در این کتاب، معلوم می‌شود این حدیث را علی بن محمد الخزاز در کتاب کفایة الأثر (ص 56)، از ابوالمفضل الشیبانی از موسی بن عبدالله بن یحیی بن خاقان المقری از محمد بن عبدالله بن ابراهیم الشافعی از محمد بن حماد بن ماهان الدباغ از عیسی بن ابراهیم از حارث بن نبهان از عیسی بن یقطان که در بعضی نسخ، یقظان ثبت شده است، از ابوسعید از مکحول و از واثله بن اشفع که در بعضی نسخ، واثله بن اسقع ثبت شده است، از جابر بن عبدالله الانصاری روایت کرده است که علی بن محمد الخزاز و جابر عبدالله الانصاری از ثقات درجه یک هستند و ابوالمفضل الشیبانی از ثقات مشروط است، اما آن‌چه مهم است این‌که هشت نفر دیگر، مجهول هستند و حدیث نقل مجهول از مجهول است، لذا طریق این عبارات به حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله معتبر نیست.

هر چند این حدیث معتبر نیست، اما دو نکته را خدمتتان عرض می‌کنم.
1- در بعضی از نسخ به جای محجتهم، محبتهم آمده است که با این حساب، اگر «طوبی للمتقین علی محجتهم» باشد، یعنی: «خوشا به حال تقواپیشگان بر راه آشکارشان» و اگر «طوبی للمتقین علی محبتهم» باشد، یعنی: «خوشا به حال تقواپیشان بر محبتشان».
2- حرفی نیست که صابران در عصر غیبت و تقواپیشگان، چه بر محبتشان و چه بر راه روشنی که در پیش دارند، مورد بشارت هستند و یا استتناد به روایات معتبری، مانند روایت شماره 1، می‌توان پذیرفت که این‌ها از مصادیق «الذین یؤمنون بالغیب» هستند و باز می‌توان پذیرفت که آن‌ها در زمره حزب الله بوده و به تصریح قرآن، حزب الله از جمله رستگاران هستند، اما این‌که این عبارات از جانب رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله باشد، معتبر نیست و مجاز نیستیم این عبارات را از جانب ایشان بدانیم.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه