سوره مائده – آیه 55

إنَّما وَلیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعونَ (55)

این است و جز این نیست که سرپرست شما الله و رسولش و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند. کسانی که به پا می‌دارند نماز را و می‌پردازند زکات را در حالی که آن‌ها رکوع کنندگان هستند. (55)

یار شما فقط خداست و پیمبر او و کسانی که ایمان دارند و کسانی که [بر] نماز [مداومت‏] کنند و در آنحال که رکوع میگزارند، زکات دهند (55)

ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند: همان کسانی که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏دهند. (55)

جز این نیست که سرپرست و ولیی امر شما خدا و فرستاده اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند، آنها که نماز را برپا می‏دارند و در حالی که در رکوعند زکات می‏دهند. (55)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه