سوره مائده – آیه 15

یا أهْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسولُنا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثیراً مِمّا کُنْتُمْ تُخْفونَ مِنَ الْکِتابِ وَ یَعْفوا عَنْ کَثیرٍ قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللّهِ نورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ (15)

ای اهل کتاب! به تحقیق آمد شما را فرستاده ما، آشکار می‌کند برای شما بسیاری از آن چه مخفی می‌کردید از کتاب و عفو می‌کنند از بسیاری. به تحقیق آمد شما را از الله نوری و کتابی آشکار. (15)

ای اهل کتاب! فرستاده ما بسوی شما آمده که برایتان از کتابهای آسمانی، بسیاری چیزها را که نهان میکرده‏اید بیان میکند، و از بسیاری میگذرد. براستی که شما را از جانب خدا نور و کتابی روشن آمده است (15)

ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب [آسمانی خود] را که پوشیده می‏داشتید برای شما بیان می‏کند، و از بسیاری [خطاهای شما] درمی‏گذرد. قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. (15)

ای اهل کتاب، به یقین فرستاده ما به سوی شما آمده که بسیاری از آنچه را که شما از کتاب خود پنهان کردید (مانند اوصاف پیامبر اسلام و نشانه‏های نبوت او) برای شما روشن می‏کند و از بسیاری هم (فعلا) چشم می‏پوشد (مانند قول به تجسم خدا و نسبت گناه به پیامبران). حقیا که برای شما از جانب خداوند نور و کتابی روشن و روشنگر آمده است. (15)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه