شرحی بر المشیخه الإستبصار

به پیش‌نهاد جمعی از طلاب فقه استدلالی، استاد ریاحی به بررسی اسناد المشیخه سه کتاب از کتب اربعه پرداختند. المشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه، تهذیب الإحکام و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار.

کتاب حاضر مطالب مربوط به بررسی المشیخه الإستبصار است که إن شاء الله سایر موارد هم به زودی آماده انتشار خواهد شد.

در این کتاب مشخص شده است که همه طرق موجود در المشیخه این کتاب معتبر است، اما تعدادی از طرق شیخ در این کتاب در المشیخه موجود نیست، لذا اگر طریق آن‌ها به قرینه‌ای دیگر معلوم نشود، در حکم مرسلاست و غیر معتبر.

(جهت استفاده از قابلیت جست و جو، روی کلید  کلیک کنید)

 

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه