حدیث 2302

(2302) الکافی (ح 13939) و التهذیب (ج 10، ح 87): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌نَصْرٍ عَنْ جَمیلٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ علیه‌السلام قالَ: «إذا زَنَی الْعَبْدُ، ضُرِبَ خَمْسینَ. فَإنْ عادَ، ضُرِبَ خَمْسینَ. فَإنْ عادَ، ضُرِبَ خَمْسینَ إلَی ثَمانی مَرّاتٍ. فَإنْ زَنَی ثَمانیَ مَرّاتٍ قُتِلَ وَ أدَّی الْإمامُ قیمَتَهُ إلَی مَوْلاهُ مِنْ بَیْتِ الْمالِ.»

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از احمد بن محمد بن ابی‌نصر از جمیل بن دراج از برید که ممکن، برید بن معاویه باشد که در این صورت، این تنها روایت جمیل بن دراج از برید معاویه است که حقیر سراغ دارم. البته ممکن است برید دیگری باشد که در این صورت، ابتداء مجهول است، اما به واسطه جمیل بن دراج، توثیق درجه دو می‌شود و سایرین، از ثقات درجه یک هستند.
در بعضی نسخ به جای عن جمیل عن برید، عن حمید بن زیاد نوشته شده است که اشتباه است.
شیخ‌الطائفه نیز شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن ابراهیم القمی که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: مجهول (الکافی). حسن (التهذیب).

ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام فرمودند: «چنان‌چه بنده زنا کند، پنجاه (تازیانه) می‌خورد. پس اگر تکرار کرد، پنجاه (تازیانه) می‌خورد. پس اگر تکرار کرد، پنجاه (تازیانه) می‌خورد تا هشت بار. پس چنان‌چه هشت بار زنا کرد، کشته می‌شود و امام قیمتش را از بیت المال به مولایش می‌دهد.»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه