حدیث 2183

(2183) الکافی (ح 13179)، الفقیه (ح 5443) و التهذیب (ج 9، ح 698): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ النَّوْفَلیِّ عَنِ السَّکونیِّ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ علیه‌السلام قالَ: «أوَّلُ شَیْءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمالِ، الْکَفَنُ، ثُمَّ الدَّیْنُ، ثُمَّ الْوَصیَّةُ، ثُمَّ الْمیراثُ.»

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه یک است.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه دو است.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر مشروط است.ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از حسین بن یزید النوفلی از اسماعیل بن مسلم السکونی روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
شیخ صدوق نیز شبیه این حدیث را به طریق خود در الفقیه به اسماعیل بن مسلم السکونی که معتبر درجه یک است، روایت کرده است.
شیخ‌الطائفه نیز شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن ابراهیم القمی که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: ضعیف علی المشهور.
* * *
مجلسی اول: فی القوی کالشیخین.

ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام فرمودند: «اول چیزی که آغاز می‌شود به آن مال، کفن است، سپس دین، سپس وصیت، سپس میراث.»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه