الحدیث 22 / 3

3/22- و روی أبوجعفر محمد بن جریر الطبری فی مسند فاطمة علیهاالسلام قال: أخبرنی أبوالحسین محمد بن هارون، قال: حدثنی[1] أبی رضی‌الله‌عنه قال: حدثنا أبوعلی محمد بن همام، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری، قال: حدثنا أحمد بن هلال، قال: حدثنی الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، و أبی‌أیوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام، قال: «إن لقیام قائمنا علامات …» و ذکر الحدیث.[2]
—————————————-
[1]. [در مأخذ: حدثنا.]
[2]. دلائل الإمامة: [483 (ح 478)].

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، غیر معتبر است.
این حدیث را ذیل حدیث شماره 20، برسی کردیم و گفتیم که همه افراد موجود در سند این حدیث از ثقات درجه یک هستند، مگر خود صاحب کتاب دلائل الإمامة، در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است. اما ذیل حدیث شماره 20، دیدیم که طرق معتبری برای این حدیث هست که همان‌جا عرض کردیم.
ظاهراً این روایت هم از جمله روایاتی است که در بحارالأنوار نیست.

این طریق معتبر نیست، اما از آن‌جایی که این حدیث شبیه حدیث شماره 20 بود، به آن‌چه آن‌جا عرض کردم، مراجعه بفرمایید.

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه