الحدیث 19 / 16

19/16- عنه، قال: أخبرنی أبوالحسین محمد بن هارون عن أبیه رضی‌الله‌عنه قال: حدثنی محمد بن همام، قال: حدثنی أحمد بن الحسین المعروف بابن أبی‌القاسم عن أبیه عن الحسین بن علی بن إبراهیم بن محمد، عن محمد بن حمران، عن أبیه، عن یونس بن ظبیان، قال: کنت عند أبی‌عبدالله علیه‌السلام فذکر أصحاب القائم علیه‌السلام فقال: «ثلاث ماءة و ثلاثة عشر رجلا و کل واحد یری نفسه فی ثلاث ماءة.»[1]
—————————————-
[1]. دلائل الإمامة: [575 (ح 529).] شاید مقصود از جمله اخیر این باشد که هرکدام از آنان 300 مرد جنگی زیر پرچم دارد یا نیروی 300 تن را در خود می‌بیند. و الله العالم (مترجم).

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، غیر معتبر است.
این حدیث را صاحب دلائل الإمامة (ص 575) از محمد بن هارون بن موسی بن احمد التلعکبری از پدرش از محمد بن همام از احمد بن حسین، معروف بن ابن ابی‌القاسم از پدرش از حسن بن علی از ابراهیم بن محمد که در این‌جا حسین بن علی بن ابراهیم بن محمد نوشته شده است، از محمد بن حمران از پدرش از یونس بن ظبیان روایت کرده است که سه دسته اشکال بر این سند وارد است.
اول مجهول بودن خود صاحب دلائل الأمامة. دوم مجهول بودن تعدادی از روات مورد ادعای صاحب دلائل الأمامة، مانند احمد بن حسین و پدرش، حسن بن علی و ابراهیم بن محمد یا حسین بن علی بن ابراهیم بن محمد. سوم وجود یونس بن ظبیان در سند که از مشاهیر کذابون است. در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست.
این روایت هم از جمله روایاتی است که در بحارالأنوار نیست.

در این‌جا فقط یک نکته عرض کنم و آن این که مرحوم علامه بحرانی سه حدیث از این چهار حدیث، یعنی حدیث شماره 17 تا 19 را در البرهان که تفسیر جامع ایشان است، نیاورده‌اند و این در حالی است که تعدادی از احادیث دلائل الأمامه را در این کتاب نقل کرده‌اند که علت آن بر حقیر مشخص نشد. البته ایشان فرازهایی از حدیث شماره 16 را که مفصل هم بود، در البرهان آورده‌اند. این نکته را هم اضافه کنم که با توجه به مقدمه این کتاب و مطالبی که در متن موجود است، معلوم می‌شود که نگارش این کتاب، قبل از البرهان نبوده است و یا تماماً بعد از آن بوده و یا تألیف قسمت‌هایی از این دو کتاب هم‌زمان بوده است.

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه