سوره یونس – آیه 95

وَ لا تَکونَنَّ مِنَ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتِ اللّهِ فَتَکونَ مِنَ الْخاسِرینَ (95)

و مباش از کسانی که تکذیب کردند نشانه‌های الله را، پس باشی از زیان‌کاران. (95)

و از کسانی مباش که آیات خدا را دروغ شمرده‏اند که از زیانکاران میشوی (95)

و از کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش، که از زیانکاران خواهی بود. (95)

و هرگز از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کردند، که از زیانکاران خواهی بود. (95)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه