سوره یونس – آیه 92

فالْیَوْمَ نُنَجّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً وَ إنَّ کَثیراً مِنَ النّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلونَ (92)

پس این زمان نجات می‌دهیم تو را به بدنت، تا باشی برای کسی که پشت تو است نشانه‌ای و به یقین بسیاری از مردم از نشانه‌های ما قطعاً غافلان هستند. (92)

اکنون پیکرت را بجایی بلند میافکنیم، تا عبرت باقیماندگان شوی. براستی که بسیاری کسان از آیات ما بیخبرند (92)

پس امروز تو را با زره [زرین‏] خودت به بلندی [ساحل‏] می‏افکنیم، تا برای کسانی که از پی تو می‏آیند عبرتی باشد، و بی‏گمان، بسیاری از مردم از نشانه‏های ما غافلند. (92)

پس امروز تو را با بدن بی‏جانت نجات داده در مرتفعی از ساحل دریا می‏افکنیم تا برای کسانی که پس از تو می‏آیند نشانه‏ای (از قدرت خدا و ذلت طاغوت‏ها) باشی، و حقیا که بسیاری از مردم از نشانه‏های ما غافلند. (92)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه