سوره انعام _ آیه 100

وَ جَعَلوا لِلّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمّا یَصِفونَ (100)

و قرار دادند برای الله شریکان جنی، در حالی که خلق کرد آن‌ها را و بیرون آورند برای او پسران و دخترانی به غیر علم، منزه است او و برتر است از آن‌چه وصف می‌کنند. (100)

برای خدا از جنیان، که آنها را نیز خدا آفریده، شریکان انگاشتند، و از روی بیدانشی برای او پسران و دختران ساختند. خدا منزه است و از آنچه وصف میکنند برتر (100)

و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، با اینکه خدا آنها را خلق کرده است. و برای او، بی هیچ دانشی، پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آنچه وصف می‏کنند. (100)

و (مشرکان) برای خدا شریکانی از جن قرار دادند در حالی که آنها را خدا آفریده (و مخلوق ممکن نیست شریک ربوبیت خالق باشد) و برای او به جهل و نادانی پسران و دخترانی تراشیدند! منزه است خدا و برتری دارد از آنچه آنان توصیف می‏کنند. (100)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه