سوره انعام _ آیه 97

وَ هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ النُّجومَ لِتَهْتَدوا بِها فی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمونَ (97)

و او است کسی که قرار داد برای شما ستارگان را تا هدایت یابید به آن در تاریکی‌های خشکی و دریا. به تحقیق توضیح مفصل دادیم نشانه‌ها را برای قومی که علم دارند. (97)

اوست که ستارگان را برای شما پدید کرد تا بدان، در ظلمات خشکی و دریا، راه یابید. ما این نشانه‏ها را برای گروهی که دانایند، شرح داده‏ایم (97)

و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. به یقین، ما دلایل [خود] را برای گروهی که می‏دانند به روشنی بیان کرده‏ایم. (97)

و اوست که برای شما ستارگان را قرار داد تا به وسیله آنها در تاریکی‏های خشکی و دریا هدایت یابید. همانا ما آیات (توحید و قدرت و حکمت خود) را برای گروهی که می‏دانند تفصیل دادیم. (97)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه