سوره انعام _ آیه 96

فالِقُ الْإصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِکَ تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیمِ (96)

شکافنده صبح‌ها و قرار داد شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را از روی حساب. آن است تقدیر همیشه با عزت همیشه عالم. (96)

شکافنده صبحدم است که شب را [وقت‏] آرامش کرد و خورشید و ماه را [وسیله‏] حسابکردنها قرار داد، این نظم [خدای‏] نیرومند و دانا است (96)

[هموست که‏] شکافنده صبح است، و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه‏گیری آن توانای داناست. (96)

شکافنده صبح است، و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را سبب حساب (های درست و منظم) قرار داده (که از چرخش زمین دور خود و خورشید، ماه و سال شمسی، و از چرخش ماه دور زمین ماه و سال قمری پدید آید) این است اندازه‏گیری آن توانای دانا. (96)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه