سوره انعام _ آیه 93

وَ مَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً أوْ قالَ أوحیَ إلَیَّ وَ لَمْ یوحَ إلَیْهِ شَیْءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أنْزَلَ اللّهُ وَ لَوْ تَری إذِ الظّالِمونَ فی غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِکَةُ باسِطوا أیْدیهِمْ أخْرِجوا أنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهونِ بِما کُنْتُمْ تَقولونَ عَلَی اللّهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ کُنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَکْبِرونَ (93)

و چه کسی ظالم‌تر است از کسی که دروغ جعل کند بر الله دروغی را، یا گوید: «وحی شده است به سوی من»، در حالی که وحی نشده است به سوی او چیزی و کسی که گوید: «به زودی نازل می‌کنم مانند آن‌چه نازل کرده است الله» و کاش ببینی هنگامی را که ظالمان در شدائد مرگ، در حالی که ملائکه گشوده‌اند دستانشان را که خارج کنید جان‌هایتان را، این زمان مجازات می‌بینید عذاب خوارکننده را به خاطر آن‌چه می‌گفتید بر الله به نا حق و از معجزاتش تکبر می‌ورزیدید. (93)

کیست ستمگرتر از آنکس که دروغی بر خدا ساخته یا گوید بمن وحی شده ولی چیزی باو وحی نشده یا گوید بزودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم، اگر به بینی که ستمکاران در گردابهای مرگند و فرشتگان دستهای شان را گشوده‏اند که جانهای خویش را بر آرید، امروز بگناه آنچه در باره خدا بنا حق میگفته‏اید و از نشانه‏های وی گردنکشی میکرده‏اید سزایتان را عذاب خفت میدهند (93)

و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می‏بندد یا می‏گوید: «به من وحی شده»، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد، و آن کس که می‏گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می‏کنم»؟ و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می‏دیدی که فرشتگان [به سوی آنان‏] دستهایشان را گشوده‏اند [و نهیب می‏زنند:] «جانهایتان را بیرون دهید» امروز به [سزای‏] آنچه بناحق بر خدا دروغ می‏بستید و در برابر آیات او تکبر می‏کردید، به عذاب خوارکننده کیفر می‏یابید. (93)

و چه کسی ظالم‏تر است از آن که بر خدا دروغ بندد، یا بگوید: به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده، و کسی که بگوید: من نیز به زودی همانند آنچه خدا نازل نموده نازل می‏کنم! و کاش ببینی هنگامی را که ستمکاران در گرداب‏های مرگ‏اند، و فرشتگان دست‏های خود را گشوده‏اند (و نهیب می‏زنند) که جانتان را خود از تن بیرون کنید یا جانتان را از چنگال ما برهانید! امروز (که روز ورود به عالم برزخ است) با عذاب خوارکننده کیفر می‏شوید به سزای آنچه درباره خدا به ناحق می‏گفتید و از (قبول و تسلیم در برابر) آیات و نشانه‏های او تکبر می‏ورزیدید. (93)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه