سوره انعام – آیه 45

فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذینَ ظَلَموا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (45)

پس بریده شد دنباله قومی که ظلم کردند و (مطلق) ستایش برای الله، پروردگار جهان‌ها است. (45)

و بنیاد گروهی که ستم میکردند قطع شد و خدا را سپاس که پروردگار همگان است (45)

پس ریشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد، و ستایش برای خداوند، پروردگار جهانیان است. (45)

پس ریشه و دنباله گروهی که ستم کردند بریده شد، و ستایش و سپاس از آن خدای یگانه است که پروردگار جهان و جهانیان است. (45)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه