سوره انعام – آیه 40

قُلْ أ رَأیْتَکُمْ إنْ أتاکُمْ عَذابُ اللّهِ أوْ أتَتْکُمُ السّاعَةُ أ غَیْرَ اللّهِ تَدْعونَ إنْ کُنْتُمْ صادِقینَ (40)

بگو: «آیا دیده‌اید که داده شود شما را عذاب الله، یا بیاید شما را زمان مقرر، آیا غیر الله را می‌خوانید؟ اگر باشید راست‌گویان.» (40)

بگو اگر راست میگویید بمن خبر دهید که اگر عذاب خدا بشما رسد یا رستاخیز بشما درآید مگر جز خدا را میخوانید (40)

بگو: «به نظر شما، اگر عذاب خدا شما را دررسد یا رستاخیز شما را دریابد، اگر راستگویید، کسی غیر از خدا را می‏خوانید؟» (40)

بگو: اگر راستگویید به من خبر دهید که اگر عذاب خدا بر شما بیاید یا قیامت (به ناگاه) بر شما فرا رسد آیا کسی را جز خدا می‏خوانید؟ (40)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه