سوره مائده – آیه 118

إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبادُکَ وَ إنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَّکَ أنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ (118)

اگر عذاب کنی آن‌ها را، پس به یقین آن‌ها بندگان تو هستند و اگر پوشش دهی (اعمال را) برای آن‌ها، پس به یقین تو، تو همیشه با عزت همیشه با حکمت هستی.» (118)

اگر عذابشان کنی، بندگان تواند و اگر بیامرزیشان تو نیرومند و فرزانه‏ای (118)

«اگر عذابشان کنی، آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود، توانا و حکیمی.» (118)

اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تواند (و عذابت عین عدل است) و اگر بر آنها ببخشایی (مقتضای توانایی و حکمت است که) همانا تو خود مقتدر شکست‏ناپذیر و دارای حکمتی. (118)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه