سوره مائده – آیه 113

قالوا نُریدُ أنْ نَأْکُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلوبُنا وَ نَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکونَ عَلَیْها مِنَ الشّاهِدینَ (113)

گفتند: «می‌خواهیم که بخوریم از آن و مطمئن شود قلب‌های ما و می‌دانیم که به تحقیق راست گفتی ما را و می‌باشیم بر آن از شاهدان.» (113)

گفتند میخواهیم از آن بخوریم تا دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که بما راست گفته‏ای و گواه آن باشیم. (113)

گفتند: «می‏خواهیم از آن بخوریم، و دلهای ما آرامش یابد، و بدانیم که به ما راست گفته‏ای، و بر آن از گواهان باشیم.» (113)

113 گفتند: می‏خواهیم از آن بخوریم و دل‏های ما طمأنینه و آرامش یابد و (به عین الیقین) بدانیم که تو به ما راست گفته‏ای و ما بر آن از گواهان باشیم (113)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه