سوره مائده – آیه 109

َیوْمَ یَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَیَقولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ لَنا إنَّکَ أنْتَ عَلاَّمُ الْغُیوبِ (109)

زمانی جمع می‌کند الله رسولان را، پس می‌گویند: «چگونه جواب داده شدید؟» گویند: «نیست علمی برای ما، به یقین تو بسیار عالم غیب‌هایی.» (109)

روزی که خدا همه پیمبران را فراهم کند و گوید: چگونه اجابتتان کردند؟ گویند: ما چیزی نمیدانیم [که ندانی‏] که دانای نهانها توئی (109)

[یاد کن‏] روزی را که خدا پیامبران را گرد می‏آورد پس می‏فرماید: «چه پاسخی به شما داده شد؟» می‏گویند: «ما را هیچ دانشی نیست. تویی که دانای رازهای نهانی.» (109)

(به یاد آر) روزی که خداوند همه فرستادگان را گرد آورده، گوید: (در برابر دعوتتان) چه پاسخی به شما گفته شد؟ گویند: ما را هیچ دانشی نیست (دانش ما در برابر دانش تو هیچ است، یا دانش به باطن امور آنها، یا به آنچه پس از ما احداث کردند نداریم) به یقین تویی که دانای کامل نهان‏هایی. (109)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه