سوره مائده – آیه 99

ما عَلَی الرَّسولِ إلاَّ الْبَلاغُ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدونَ وَ ما تَکْتُمونَ (99)

نیست بر رسول (الله) مگر ابلاغ و الله می‌داند آن چه آشکار می‌کنید و آن‌چه کتمان می‌کنید. (99)

بر عهده پیمبر جز بلاغ نیست و خدا آنچه را عیان کنید و آنچه را نهان کنید، میداند (99)

بر پیامبر [خدا، وظیفه‏ای‏] جز ابلاغ [رسالت‏] نیست، و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده می‏دارید می‏داند. (99)

بر عهده فرستاده ما جز رساندن (احکام دین) نیست (و اجرای عملی آن در میان مجتمع از وظایف امامت، و پاداش و کیفر دادن از شئون ربوبیت است) و خدا آنچه را آشکار می‏کنید و آنچه را پنهان می‏دارید می‏داند. (99)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه