سوره مائده – آیه 84

وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أنْ یُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصّالِحینَ (84)

و چیست برای ما که ایمان نمی‌آوریم به الله و آن‌چه آمد ما را از حق، در حالی که طمع داریم که داخل می‌کند ما را پروردگارمان همراه قوم صالحان. (84)

چرا بخدا و این حق که سوی ما آمده ایمان نیاریم! که طمع داریم پروردگارمان، با گروه شایستگان قرینمان کند (84)

و برای ما چه [عذری‏] است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده، ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان [به بهشت‏] درآورد؟ (84)

و ما را چیست که به خدا و آنچه از حق برای ما آمده ایمان نیاوریم؟ در حالی که طمع داریم پروردگارمان ما را در زمره گروه شایستگان درآورد و با آنان قرار دهد. (84)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه