سوره مائده – آیه 50

أ فَحُکْمَ الْجاهِلیَّةِ یَبْغونَ وَ مَنْ أحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یوقِنونَ (50)

آیا پس حکم جاهلیت را طلب می‌کنند؟ در حالی که چیست بهتر از الله حکمی برای گروهی که یقین می‌ورزند. (50)

مگر حکم جاهلیت میخواهند، کیست که حکم وی برای گروهی که بیقین رسیده‏اند، از [حکم‏] خدا نکوتر است (50)

آیا خواستار حکم جاهلیت‏اند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟ (50)

پس آیا داوری دوران جاهلیت را می‏خواهند؟! و داوری چه کسی از داوری خدا بهتر است برای آنان که یقین (به مبدأ و معاد) دارند؟! (50)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه