سوره نساء – آیه 41

فَکَیْفَ إذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهیداً (41)

پس چگونه است هنگامی که بیاوریم از هر امتی شاهدی و بیاوریم تو را بر آن‌ها شاهدی. (41)

چگونه باشد آنزمان که از هر امتی گواهی بیاریم و ترا بر اینگروه گواه گیریم (41)

پس چگونه است [حالشان‏] آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم، و تو را بر آنان گواه آوریم؟ (41)

پس چگونه است (حال تو و حال مردم) آن گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم (پیامبرشان را برای گواهی به ایمان و کفر و طاعت و فسق آنها بیاوریم) و تو را نیز بر اینان (بر این امت یا بر آن گواهان) گواه آوریم؟! (41)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه