سوره نساء – آیه 35

وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أهْلِها إنْ یُریدا إصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً (35)

و اگر ترسیدید از خصومت بین آن دو، پس مأمور کنید حَکَمی از خاندان آن (مرد) و حَکَمی از خاندان آن (زن)، اگر می‌خواهید اصلاحی را که توفیق دهد الله بین آن دو، به یقین الله باشد همیشه عالمی کاملاً با خبر. (35)

اگر میان آنها اختلافی دیدید، داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برانگیزید، اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان وفاق آرد که خدا دانا است و آگاه (35)

و اگر از جدایی میان آن دو [: زن و شوهر] بیم دارید پس داوری از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن‏] تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند، خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است. (35)

و (شما ای حاکمان شرع، یا ای خردمندان قوم) اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بر انگیزید، که اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو، سازگاری ایجاد می‏کند، که همانا خداوند دانا و آگاه است. (35)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه