سوره نساء – آیه 20 و 21

وَ إنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذوا مِنْهُ شَیْئاً أ تَأْخُذونَهُ بُهْتاناً وَ إثْماً مُبیناً (20)

وَ کَیْفَ تَأْخُذونَهُ وَ قَدْ أفْضی بَعْضُکُمْ إلی بَعْضٍ وَ أخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقاً غَلیظاً (21)

و اگر اراده کردید تبدیل کنید همسری را به جای همسری و بدهید یکی از آن‌ها را مال انبوه، پس نگیرید از آن چیزی را، آیا می‌گیرید آن را (از روی) بهتان و گناهی آشکار؟ (20) و چگونه می‌گیرید آن را در حالی که به تحقیق کام گرفته‌اید بعضی از شما به سوی بعضی (دیگر) و گرفته‌اند (آن زنان) از شما عهد محکم سختی. (21)

اگر خواستید زنی را با زن دیگر عوض کنید و یکیشان را مال بسیار داده‏اید، از او چیزی مگیرید. چگونه میگیرید بستم و گناه آشکار! (20) چگونه آنرا میگیرید که بیکدیگر رسیده‏اید و زنان از شما پیمانی استوار گرفته‏اند (21)

و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسر [پیشین خود] ستانید، و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا می‏خواهید آن [مال‏] را به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ (20) و چگونه آن [مهر] را می‏ستانید با آنکه از یکدیگر کام گرفته‏اید، و آنان از شما پیمانی استوار گرفته‏اند؟ (21)

و اگر خواستید همسری را به جای همسری (همسر پیشین) تبدیل کنید و یکی از آنان را (که می‏خواهید رها کنید) مال فراوانی (به عنوان مهر) داده‏اید، چیزی از آن را پس مگیرید، آیا آن را از روی بهتان و افترا و گناهی آشکار می‏گیرید؟! (طبق سنت جاهلیت که به آنها افترا می‏بستند تا مجبور شوند و از مهرشان دست بردارند.) (20) و چگونه آن را بازپس می‏گیرید در حالی که شما (با تماسی جسمی و روحی) به یکدیگر رسیده‏اید و آنان از شما پیمانی محکم (به وسیله عقد ازدواج) گرفته‏اند! (21)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه