سوره نساء – آیه 13 و 14

تِلْکَ حُدودُ اللّهِ وَ مَنْ یُطِعِ اللّهَ وَ رَسولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِها الْأنْهارُ خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ (13)

وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهینٌ (14)

آن حدود الله است و کسی که اطاعت می‌کند الله و رسولش را، داخل می‌کند آن را بهشت‌هایی (که) جریان دارد از زیر آن نهرها، جاودانه‌اند در آن و آن رستگاری بسیار بزرگی است. (13) و کسی که معصیت می‌کند الله و رسولش را و تجاوز می‌کند حدود او را، داخل می‌کند او را آتشی جاودان در آن و برای او است عذابی همواره خوارکننده. (14)

این حدود خداست و هر که خدا و پیمبر را فرمان برد او را ببهشتها در آرد که در آن جویها روانست و جاودانه در آن باشند و اینست کامیابی بزرگ. (13) و هر که نافرمانی خدا و پیمبر وی کند و از حدود خدا تجاوز کند او را بآتشی در آرد که در آن جاودان باشد و عذابی خفت انگیز دارد. (14)

اینها احکام الهی است، و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، وی را به باغهایی درآورد که از زیر [درختان‏] آن نهرها روان است. در آن جاودانه‏اند، و این همان کامیابی بزرگ است. (13)
و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفت‏آور است. (14)

اینها حدود خداوند است (احکام اوست که همانند حد و مرز قابل تجاوز نیست) و هر کس از خدا و فرستاده او فرمان برد او را به بهشت‏هایی که همواره از زیر (ساختمان و درختان) آنها نهرها جاری است درمی‏آورد، در آنجا جاودانه‏اند، و این است کامیابی بزرگ. (13) و هر که خدا و فرستاده او را نافرمانی کند و از حدود او تجاوز نماید (با احکامش مخالفت کند) او را در آتشی که جاودانه در آن باشد درمی‏آورد و برای او عذابی خوارکننده است. (14)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه