سوره آل عمران – آیه 189

وَ لِلّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأرْضِ وَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ (189)

و برای الله است فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین و الله بر هر چیزی بسیار قادر است. (189)

ملک آسمانها و زمین از آن خداست و خدا بهمه چیز تواناست. (189)

و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست، و خداوند بر هر چیزی تواناست. (189)

و ملکیت حقیقی و حاکمیت تامی آسمان‏ها و این زمین از آن خداوند است (زیرا آفرینش، حفظ، تدبیر و فانی نمودن همه تحت اراده اوست) و خدا بر هر چیزی تواناست. (189)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه