سوره آل عمران – آیه 182

ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ أیْدیکُمْ وَ أنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیدِ (182)

آن به جهت آن چیزی است که پیش فرستاد دستانشان و این‌که الله ظلم‌کننده به بندگان نیست. (182)

این برای کارهاییست که دستهایتان از پیش کرده و خدا ستمگر بندگان نیست. (182)

این [عقوبت‏] به خاطر کار و کردار پیشین شماست، [و گر نه‏] خداوند هرگز نسبت به بندگان [خود] بیدادگر نیست. (182)

این (عذاب) به خاطر کارهایی است که به دست خود از پیش فرستادید، و گرنه خداوند هرگز به بندگان ستمکار نیست. (182)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه