سوره آل عمران – آیه 143

وَ لَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأیْتُموهُ وَ أنْتُمْ تَنْظُرونَ (143)

و قطعاً به تحقیق تمنا می‌کردید مرگ را از قبل که ملاقات کنید آن را، پس به تحقیق دیدید آن را در حالی که نظاره می‌کردید. (143)

شما بودید که مرگ [در میدان جنگ‏] را پیش از آنکه با آن رو برو شوید به آرزو میخواستید ولی آنرا بدیدید و تماشایی شدید. (143)

و شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، سخت آرزو می‏کردید پس، آن را دیدید و [هم چنان‏] نگاه می‏کردید. (143)

و مسلما شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید آرزو می‏کردید (مؤمنان قبل از جنگ احد آرزوی شهادت می‏کردند) پس همانا آن را (در جنگ احد) دیدید در حالی که بدان نگاه می‏کردید (پس تزلزل و فرار چرا؟). (143)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه