سوره آل عمران – آیه 120

إنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحوا بِها وَ إنْ تَصْبِروا وَ تَتَّقوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً إنَّ اللّهَ بِما یَعْمَلونَ مُحیطٌ (120)

اگر برسد شما را نیکویی، بدشان آید و اگر اصابت کند شما را بدی، شادی می‌کنند به آن و اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید، ضرری نمی‌رساند شما را نقشه‌شان چیزی. به یقین الله به آن‌چه عمل می‌کنند احاطه‌دار است. (120)

اگر نیکی‏ای بشما رسد غمینشان کند و اگر بدی‏ای بشما رسد، از آن شاد- مان شوند. اگر صبوری کنید و بپرهیزید، از مکرشان ضرری بشما نرسد که خدا، به اعمالشان واقف است. (120)

اگر به شما خوشی رسد آنان را بد حال می‏کند و اگر به شما گزندی رسد بدان شاد می‏شوند و اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی‏رساند یقینا خداوند به آنچه می‏کنند احاطه دارد. (120)

اگر به شما خیر و نیکیی برسد آنها را بد حال می‏کند، و اگر بدی و ناخوشیی برسد آنها بدان شاد می‏شوند و اگر صبر کنید و پروا پیشه کنید نیرنگ آنها هیچ زیانی به شما نمی‏رساند، مسلیما خداوند به آنچه انجام می‏دهند (از نظر علم و توان) احاطه دارد. (120)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه