سوره آل عمران- آیه 83

أ فَغَیْرَ دینِ اللّهِ یَبْغونَ وَ لَهُ أسْلَمَ مَنْ فی السَّماواتِ وَ الْأرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إلَیْهِ یُرْجَعونَ (۸۳)

در حالی که برای او تسلیم است هر چه در آسمان‌ها و زمین است، از روی میل یا کراهت و به سوی او باز گردانده می‌شوند. (۸۳)

 هر که در آسمانها و زمین هست، برغبت یا کراهت، بفرمان او گردن نهاده‏اند و بسوی او باز میروند. (۸۳)

با آنکه هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوی او بازگردانیده می‏شوند. (۸۳)

در حالی که هر کس در آسمان‏ها و زمین است خواه و ناخواه (تکوینا) در برابر او تسلیم است (پس دین نیز که تسلیم شدن تشریعی است باید از آن او باشد) و همه به سوی او بازگردانده می‏شوند. (۸۳)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه