سوره آل عمران – آیه ۵

إنَّ اللّهَ لا یَخْفی عَلَیْهِ شَیْءٌ فی الْأرْضِ وَ لا فی السَّماءِ (۵)

به یقین الله مخفی نیست بر او چیزی در زمین و نه در آسمان . (۵)

در آسمان و زمین، چیزی از خدا نهان نیست (۵)

در حقیقت، هیچ چیز [نه‏] در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‏ماند. (۵)

مسلیما چیزی نه در زمین و نه در آسمان (که از آن جمله ایمان و کفر شماست) بر خدا پنهان نیست. (۵)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه