سوره بقره – ۲۸۱

وَ اتَّقوا یَوْماً تُرْجَعونَ فیهِ إلَی اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمونَ (۲۸۱)

و بپرهیزید زمانی را (که) باز می‌گردید در آن به سوی الله، سپس وفا می‌شود هر کسی را آن‌چه کسب کرده در حالی که آن‌ها مورد ظلم قرار نمی‌گیرند. (۲۸۱)

بترسید از روزی که در آن بسوی خدا میروید و هر که هر چه کرده تمام گیرد، و ستم نه بینند. (۲۸۱)

و بترسید از روزی که در آن، به سوی خدا بازگردانده می‏شوید، سپس به هر کسی [پاداش‏] آنچه به دست آورده، تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار نمی‏گیرند. (۲۸۱)

و بپرهیزید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می‏شوید، سپس به هر کسی جزای آنچه کسب کرده و یا تجسم عینی آنچه کرده به کمال داده می‏شود و آنان مورد ستم قرار نمی‏گیرند و از پاداششان کم گذاشته نمی‏شود. (۲۸۱)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه